Har du ett konto i Mitt Företag så skall du använda Connect ID för att logga in till Mitt Företag och Företagsportalen

Logga in med Connect ID

Om du inte har ett konto i Mitt Företag så kan du logga in i Företagsportalen med dina gamla uppgifter.

Ansök om Företagsportalen

Kundservice: 020-222 222